COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Portal de transparència

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Portal de transparència

Presentació de la Institució i dades de contacte

Funcions públiques del Col·legi

Normativa aplicable

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales (estatal)

- Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col-legis professionals (catalana)

- Estatuts del Col·legi

- Codi deontològic

Estructura organitzativa

Junta de Govern

Comissions

Organigrama organitzatiu

La informació econòmica i col·legial la trobareu a la memòria

Finestreta única

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

El col·legi és membre de:

  • Associació de la Taula de l'Enginyeria de les Comarques Gironines TEG
  • Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG
  • Tribunal Arbitral de Girona TAG
  • Agency for Qualitification of Professional Engineers AQPE

b) Dret d'accés a la informació pública col-legial (redireccionar al Títol III de la Llei de la transparència)

cerca avançada: Portal de Transparència


No hi ha registres amb els criteris de cerca seleccionats

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST