COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Registre Societats Professionals

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Registre Societats Professionals

 

En compliment del que disposa la Llei 25/2009, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, al seu article 10.2 b, es publica el registre de Societats Professionals inscrites al CETIG.

 

cerca avançada:


Total registres: 1

Pàgina 1 de 1

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST