COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Assemblea General

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Assemblea General

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

D'acord amb el que estableix l'article 18 dels Estatuts d'aquest Col-legi, es convoca Assemblea General Ordinària pel proper dia 28 de març de 2017 a les 18.00 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona, a la Sala d'actes del Col-legi. c/ Barcelona, 33 - 1er pis, de Girona, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària anterior.
2. Memòria d'activitats de l'exercici anterior.
3. Tractament fiscal dels ingressos col-legials
4. Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici anterior.
5. Examen i aprovació, si escau, del Pressupost de l'exercici 2017.
6. Nomenament dels interventors de comptes segons article 20 estatuts.
7. Programació activitats 2017.
8. Veredicte Premis Manel Xifra Boada 2017, dotzena convocatòria.
9. Precs i preguntes.


Jordi Fabrellas Payret Degà // Miquel Carbonell Malé Secretari

 

 

 

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST