COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - CERCA D'ENGINYER I TORN DE DESIGNACIONS

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

CERCA D'ENGINYER I TORN DE DESIGNACIONS

En aquest apartat pots,

BUSCAR UN PROFESSIONAL PER COMPROVAR SI ÉS UN ENGINYER COL·LEGIAT HABILITAT clicant aquí

BUSCAR UN ENGINYER PER REALITZAR UN TREBALL, en aquest cas podeu utilitzar el TORN DE DESIGNACIÓ DEL COL-LEGI on trobareu una sèrie de professionals que a part d'estar col·legiats, disposen d'una pòlissa de responsabilitat civil professional amb cobertura mínima de 600.000€.

Només cal enviar un correu electrònic indicant que és una sol-licitud pel torn de designació, especificar el tipus de treball a realitzar i obtindreu una llista dels enginyers especialitzats en l'àmbit demanat.

Tipus de treball

 • Activitats: industrials, comercials, de serveis, hostaleria i espectacles
 • Acústica: control i prevenció de sorolls
 • Aparells i màquines: disseny, valoració, homologació i sinistres
 • Auditories d'instal-lacions
 • Avaluació d'impacte ambiental
 • Construcció: enderrocs, naus i edificis ind. de nova construcció, modificacions, reformes i rehabilitacions, estruct.
 • Electrònica industrial: electrònica del so, regulació i control de trànsit, automatització, telemàtica i robòtica, sistemes de senyalització i control
 • Energies alternatives i estalvi d'energia: solar, eòlica, cogeneració, auditories energètiques
 • Informàtica: maquinari i programari
 • Instal-lacions d'aparells de pressió
 • Instal-lacions d'aparells elevadors: ascensors, grues i muntacàrregues
 • Instal-lacions de gasos combustibles
 • Instal-lacions d'emmagatzematge de combustibles petrolífers i instal-lacions de servei
 • Instal-lacions d'emmagatzematge de productes químics
 • Instal-lacions elèctriques d'Alta Tensió
 • Instal-lacions elèctriques de Baixa Tensió
 • Instal-lacions frigorífiques
 • Instal-lacions i infraestructures urbanes: aigua, gas i sanejament
 • Instal-lacions tèrmiques: climatització
 • Investigació d'accidents laborals
 • Investigació d'incendis i explosius
 • Patents i marques
 • Plans d'Autoprotecció
 • Prevenció de riscos laborals
 • Prevenció i protecció d'incendis, plans d'emergència
 • Qualitat: auditoria de sistemes de gestió de qualitat
 • Reconstrucció d'accidents de trànsit
 • Residus industrials i protecció del medi ambient (residus, depuració aigües, contaminació atmosfèrica)
 • Sector tèxtil: disseny i muntatge d'inst., disseny i muntatge de fàbriques, matèries tèxtils teixits de punt i filatura
 • Taxacions: Immobles comercials i industrials
 • Telecomunicacions
 • Topografia
 • Urbanisme: plans d'ordenació industrial i estudis de detall
 • Valoracions de màquines i instal-lacions
 • Vehicles automòbils Homologació (FTR)
 • Reformesvehicles automòbils

 

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST