COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Certificat correspondència titulació

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Certificat correspondència titulació

El BOE del passat 12 d'agost de 2015, informa de les Resolucions de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, pel que es publiquen els Acords del "Consejo de Ministros" de 10 de juliol de 2015, pel que es determina el nivell de correspondència al nivell 2 del MECES i 6 de l'EQF del Títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat:

Electricitat
Electrònica Industrial
Mecànica
Química Industrial
Tèxtil

El butlletí també notifica la Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, pel que es publica l'Acord del "Consejo de Ministros" de 10 de juliol de 2015, pel que es determina el nivell de correspondència al nivell 2 del MECES i 6 del EQF del Títol d'Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial

D'acord amb el R.D. 967/2014, el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificaicons per a l'Educació Superior (MECES) i 6 de l'European Qualifications Framework (EQF), queda acreditat al presentar-se de forma conjunta el títol d'enginyer Tècnic Industrial / Enginyer Tècnic en Disseny Industrial i la Resolució anterior que correspongui segons l'especialitat.

L'interessat que així ho sol·liciti podrà obtenir directament un certificat de correspondència, expedit per la Subdirecció General de Títol i Reconeixement de Qualificacions.

"El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial" està coordinant les possibles incidències que es puguin detectar en el procés de sol·licitud del certificat per ser traslladades al Ministeri d'Educació per la ser resolució. En cas d'incidència o dubte, contacta amb el Col·legi.

Obtenir Certificat de Correspondència

Existeix la possibilitat d'obtenir el Certificat de correspondència de forma telemàtica a través del Ministeri d'Educació, es requereix certificat digital, en caso de no disposar de firma electrònica o d'alguna incidència en la descàrrega a través de Seu Electrònica del Ministeri d'Educació recomenem acudir a l'apartat "Sin Certificado Digital o si no ha podido obtenerse mediante el procedimiento anterior".

Seu Electrònica del Ministeri d'Educació (Requereix Certificat Digital)

Accedir mitjançant l'ellaç a la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació, els requisits per a l'obtenció del Certificat de correspondència són els següents:

  • Certificat Digital admès per la Plataforma @Firma
  • Codi de 10 caràcters del títol (Registre Nacional de Títol), disponible en el revers del títol

Una cop insertat, i de manera inmediata, comença la descàrrega del Certificat de correspondència del títol.

Sense Certificat Digital o si no ha pogut obtenir-se mitjançant el procediment anterior

a) Sol·licitud a través del Ministeri d'Educació

Cal enviar la següent documentació:

b) Sol·licitud a través del Col·legi (servei per a col·legiats)

El Col·legiat presentarà al seu col·legi la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud "Autorizacion_Certificado_MECES-COGITI" complimentat i amb signatura manuscrita
  • Original del Títol Universitari o còpia compulsada
  • Original del DNI o còpia compulsada

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST