COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Avís Legal

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Avís Legal


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Col·legi d'enginyers Tècnics Industrials de Girona , en endavant, CETIG, informa de que és titular del website www.enginyersgi.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, CETIG informa de les següents dades:
El titular d'aquesta pàgina web és COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA, amb CIF Q6755299B i domicili social al C/ BARCELONA, 33 1r. 17002 GIRONA .

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús per la website CETIG confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per la pàgina del CETIG, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
La pàgina web del CETIG proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per CETIG per l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
- L'ús de la informació, serveis i dades oferts per CETIG contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.


POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
CETIG no es fa responsable del contingut de la pàgina web a la que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la mateixa, i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CETIG declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d'evitar qualsevol dany que, es pogués derivar als usuaris per la navegació de la seva pàgina. En conseqüència, CETIG no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS
CETIG es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de la seva pàgina. Tant en el que fa referència al contingut, com en les condicions d'ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de ls seva pàgina web, de qualsevol forma admesa en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES
CETIG es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per la seva website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, CETIG informa que les cookies s'associen l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'usuari.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal-lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a la pàgina web del CETIG no serà preceptiva la instal-lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CETIG informa als usuaris del seu webside de que les dades personals recavades per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del CETIG, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, CETIG informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C/ Barcelona, 33 1º - 1ª 17002 Girona.
Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL-LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la seva pàgina pertanyen, per sí o com a cessionària, a CETIG. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel-lectual per l'ordenament jurídic espanyol, els hi serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seva pàgina web sense el consentiment exprés del CETIG.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
CETIG es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i CETIG es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i CETIG, els jutjats o tribunals propis de la localitat de GIRONA.

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST