COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Cursos i Jornades - CURSOS C005/2016: CURS PUNTS CRÍTICS A CONTROLAR EN INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Cursos i Jornades

CURS PUNTS CRÍTICS A CONTROLAR EN INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

Objectiu

És dotar als assistents del coneixement necessari per poder determinar l'estat de les instal·lacions elèctriques, tant noves com les ja existents.
Aquest objectiu general es composa de dos objectius parcials: Per un cantó determinar quines verificacions són necessàries, així com les probes reglamentàries i interpretació dels resultats i un segon de com realitzar una auditoria energètica: verificacions, mesures i interpretació de resultats, anàlisis de factures elèctriques i informes d'auditoria.

Imparteix

Ponent:
RODRIGUEZ ESPANTOSO, José Luís

Dirigit A

Principalment a enginyers de qualsevol especialitat, que estiguin o vulguin desenvolupar la seva activitat com a director d'obra, així com tots aquells tècnics que desenvolupin auditories energètiques i informes de l'estat de les instal·lacions.

Dades del Curs

Data des de:
 29/03/2017
fins a:
 05/04/2017
Lloc:
 Aula cetig
Horari:
 Dies 29 de març. 3 i 5 d'abril de 17:00 a 21:00
Hores lectives:
 12
Hores pràctiques:
 0
Aforament màxim:
 20
Aforament mínim:
 7
TOTAL INSCRITS:
 5
TOTAL ESPERA:
 0

Matrícula

Col·legiat:
165,00€
Aturat ENGINYERSGI:
60,00€
Extern:
250,00€

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST