COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Actualitat - IMPORTANT: COMUNICACIÓ A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS PROFESSIONALS COL·LEGIATS INTEGRATS A LA MUTUALITAT COM ALTERNATIVA AL RETA

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

  • Estàs a:
  • IMPORTANT: COMUNICACIÓ A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS PROFESSIONALS COL·LEGIATS INTEGRATS A LA MUTUALITAT COM ALTERNATIVA AL RETA

Actualitat

IMPORTANT: COMUNICACIÓ A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS PROFESSIONALS COL·LEGIATS INTEGRATS A LA MUTUALITAT COM ALTERNATIVA AL RETA

Notícies

Modificació legislativa introduïda per la Disposició final trentena vuitena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.

En concret, a través del punt Cinc d'aquesta disposició, s'incorpora un nou apartat 4 a la Disposició addicional divuitena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, relativa al "Enquadrament dels professionals col-legiats", amb la següent redacció:

4. Les mutualitats de previsió social autoritzades per a actuar com a alternatives al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi Autònoms, des de l'1 de març de 2021, hauran de posar a la disposició de la Tresoreria General de la Seguretat Social abans de finalitzar el mes natural següent a la situació d'alta o de baixa, de manera telemàtica, una relació dels professionals col·legiats integrats en les mateixes com a alternatives al citat règim especial en la qual s'indiqui expressament la data en què va quedar inclòs cadascun d'ells, quina és la seva activitat professional i, en el seu cas, la data de baixa en la mutualitat per cessament d'activitat."

En conseqüència, amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei el passat 1 de gener de 2021, Mupiti, com a mutualitat de previsió social autoritzada per a actuar com a alternativa al RETA, té l'obligació de remetre informació respecte de la situació d'alta o baixa dels professionals col·legiats integrats en la pròpia Mutualitat com a alternativa al RETA, amb caràcter mensual.

Per consegüent, per a poder donar compliment a aquesta obligació, a partir de l'1 de març de 2021 i abans del dia 15 del mateix mes, procedirem a informar la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) de tots aquells mutualistes que es trobin en situació d'alta, per tant, pagant la quota corresponent i al corrent de pagaments en l'assegurança de Mupiti Professional. De la mateixa forma, informarem d'aquells mutualistes que, durant els mesos de gener i febrer, hagin sol·licitat la suspensió d'aquest segur o impagat alguna de les quotes d'aquests mesos.

Així, si vostè està exercint per compte propi la professió i no es troba d'alta degudament en el segur Mupiti Professional, haurà d'adequar la seva situació en la Mutualitat necessària i immediatament, com a instrument de previsió conforme a la Disposició addicional dinovena del Text Refós de la Llei General de Seguretat Social, ja que, d'una altra forma, no es podrà incloure en la relació mensual de professionals col·legiats integrats en Mupiti com a alternativa a l'alta en el RETA.

Recordem que en el cas de realitzar l'exercici lliure per compte propi sense estar donat d'alta en Mupiti com a alternativa al RETA, o en defecte d'això, donat d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), pot ser considerat per l'Administració constitutiu d'una infracció administrativa en matèria de Seguretat Social, la qual cosa determinaria que la Tresoreria General de la Seguretat Social, conforme a la normativa vigent, acordaria la seva alta d'ofici en el RETA, amb efectes des del dia primer del mes natural en què es reuneixin els requisits per a la inclusió en aquest règim especial.

En tal cas, i sense perjudici de les sancions administratives que procedissin pel seu ingrés fora de termini, les cotitzacions corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta seran exigibles, amb els recàrrecs que legalment corresponguessin.

A més de l'alta d'ofici suposaria, amb caràcter general, l'opció pel Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, per la qual cosa, des d'aquest moment i fins al cessament definitiu de la seva activitat professional, ja no li seria possible l'ús de la cobertura oferta per la Mutualitat com a alternativa al sistema públic

Comparteix-nos:  

febrer 2021

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567

Més esdeveniments

Cercador


Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST