COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Alta col·legiació i baixa col·legiació

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Alta col·legiació i baixa col·legiació

Alta col·legial:

Documents necessaris per tramitar l'alta al Col·legi:

  • Original del títol o del resguard
  • DNI
  • 1 fotografia de mida carnet
  • Número de compte bancari per domiciliar els rebuts col·legials
  • Complimentar els impresos de sol·licitud d'alta

Altres requisits:

Signar fitxa registre de signatures.

 

Baixa col·legial:

En el supòsit que un/a col·legiat/da vulgui tramitar la seva baixa voluntària, caldrà complimentar degudament l'imprès corresponent i fer-lo arribar a la seu del Col·legi.

També com que es pertany a l'Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona (AETIG) s'ha d'omplir el corresponent formulari de baixa.

 

En cas de baixa per defunció, cal fer arribar còpia del corresponent certificat de defunció al Col·legi per tal que es pugui procedir als tràmits oportuns (baixa RC Professional, comprovació de possible indeminització a beneficiaris d'assegurances de vida...)

 

cerca avançada: Documents col·legiació i normativa quotes


Total registres: 2

Pàgina 1 de 1

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST