COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Finestreta única

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Finestreta única

Benvinguts a la Finestreta Única d'ENGINYERS.GI

Adreçada als col.legiats, professionals del sector i als ciutadans interessats a consultar informació relativa al funcionament del Col.legi o bé realitzar tràmits generals del col.legi amb la finalitat de simplificar els procediments i fomentar la qualitat en els serveis.

Adaptant-se a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i complint el que es disposa en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE de 24-11-2009).

FINALITAT

La finalitat de la Finestreta Única de la Directiva de Serveis és proporcionar, a qualsevol prestador d'un Estat membre de la Unió Europea, la informació necessària per a l'accés i exercici de les activitats de serveis així com la possibilitat de realitzar els tràmits necessaris davant l'autoritat competent a distància. La finestreta també ofereix informació als destinataris d'aquests serveis, en relació amb la prestació dels seus drets.

 

 
 
 

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST