COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Enginyeria sense fronteres

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Enginyeria sense fronteres

Enginyeria Sense Fronteres és una associació de cooperació per al desenvolupament multidisciplinar formada per professionals, docents i estudiants, que treballa per garantir l'accés universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l'enfortiment de les poblacions del Sud, respectant sempre les característiques culturals i tècniques.

 

Eginyeria Sense Fronteres és aconfessional, independent vers partits polítics o altres entitats i no té afany de lucre.

L'associació entén la COOPERACIÓ com un intercanvi basat en la solidaritat, amb el conseqüent benefici mutu, i el DESENVOLUPAMENT com un procés en evolució, interdependent i sostenible, que no pot imposar limitacions a les diferents cultures i que ha de contribuir a augmentar la participació ciutadana i el paper de la societat civil.

Al Sud, d'altra banda, ESF treballa sempre en col-laboració amb una contrapart: una organització local sense afany de lucre, que, juntament amb ESF, diagnostica les necessitats a la zona i la millor via per a solucionar-les. Les contraparts també participen en l'organització dels cursos al Nord. Més enllà dels projectes, ESF entén la relació amb les contraparts com un compromís comú de transformació política i social.

Pots sol-liciltar els Estatuts a contacta@esf-cat.org

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST