COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Assemblea General

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Assemblea General

D'acord amb el que estableix l'article 18 dels Estatuts d'aquest Col·legi, es convoca Assemblea General Ordinària pel pròxim dia 22 de març a les 18:00 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona, a la Sala d'actes del Col·legi. c/ Barcelona, 33 - 1er pis, de Girona, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors
2. Memòria d'activitats de l'exercici anterior.
3. Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici anterior.
4. Examen i aprovació, si escau, del Pressupost de l'exercici 2021.
5. Aprovació de Reglament per celebrar Assemblees quan no es poden celebrar presencialment
6. Nomenament dels interventors de comptes segons article 20 estatuts.
7. Programació activitats 2021.
8. Veredicte Premis Manel Xifra Boada 2021, setzena edició
9. Precs i preguntes

Jordi Fabrellas Payret Miquel Carbonell Malé
Degà Secretari

És obligatori l'ús de mascareta per accedir a la seu col-legial i indicar prèviament si s'assistirà o no per poder realitzar correctament el control de l'aforament

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST