COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Assemblea General

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Assemblea General

Assemblea General Ordinària

D'acord amb el que estableix l'article 18 dels Estatuts d'aquest Col-legi, es convoca Assemblea General Ordinària pel proper dia 23 de juliol de 2020 a les 17:30 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona, a la Sala d'actes del Col-legi. c/ Barcelona, 33 - 1er pis, de Girona, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors.
2.Memòria d'activitats de l'exercici anterior.
3.Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici anterior.
4.Aprovar les "modificacions de crèdit" en el pressupost prorrogat 2019.
5.Aprovar el tancament del pressupost prorrogat.
6.Examen i aprovació, si escau, del Pressupost de l'exercici 2020.
7.Nomenament dels interventors de comptes segons article 20 estatuts.
8.Programació activitats 2020.
9.Veredicte Premis Manel Xifra Boada 2020, quinzena edició.
10.Precs i preguntes.

És obligatori l'ús de mascareta per accedir a la seu col-legial.

Jordi Fabrellas Payret -Degà

Miquel Carbonell Malé- Secretari

 

Girona, 7 de juliol de 2020

CONVOCATÒRIA ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020

  • document pdf CONVOCATÒRIA GENERAL ORDINÀRIA 2020
 

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST