COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Consell

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Consell

 

El Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya és una corporació de dret públic amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, que constitueix l'òrgan superior representatiu i executiu dels col-legis d'enginyers tècnics industrials de Catalunya.

Es va constituir quan, pel Decret 293/1995 de 7 de novembre, publicat en el DOCG de 22.11.95, es va aprovar la segregació del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya en els sis col·legis actuals:

 

 
 
 
 

 

El web del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya disposa d'una pàgina amb informació sobre les activitats formatives que realitzen tots els col-legis de Catalunya.

Es pot consultar a l'enllaç:

 

www.ccetic.cat/formacio.html

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST