COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - CERCA D'ENGINYER I TORN DE DESIGNACIONS

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

CERCA D'ENGINYER I TORN DE DESIGNACIONS

En aquest apartat pots:

 • VERIFICAR SI UN PROFESSIONAL ÉS UN ENGINYER COL·LEGIAT I HABILITAT clicant aquí
 • BUSCAR UN ENGINYER PER REALITZAR UN TREBALL, en aquest cas podeu utilitzar el nostre TORN DE DESIGNACIONS, on trobareu una sèrie de professionals experts en diverses matèries que, a part d'estar col·legiats i habilitats, disposen d'una pòlissa de responsabilitat civil professional amb cobertura adequada a la realització dels treballs. Només cal enviar un correu electrònic, especificant el tipus de treball a realitzar i les vostres dades de contacte i obtindreu una llista dels enginyers especialitzats en l'àmbit demanat.

Tipus de treball

 • Activitats: industrials, comercials, de serveis, hostaleria i espectacles
 • Acústica: control i prevenció de sorolls
 • Aparells i màquines: disseny, valoració, homologació i sinistres
 • Auditories d'instal-lacions
 • Avaluació d'impacte ambiental
 • Construcció: enderrocs, naus i edificis ind. de nova construcció, modificacions, reformes i rehabilitacions, estruct.
 • Electrònica industrial: electrònica del so, regulació i control de trànsit, automatització, telemàtica i robòtica, sistemes de senyalització i control
 • Energies alternatives i estalvi d'energia: solar, eòlica, cogeneració, auditories energètiques
 • Informàtica: maquinari i programari
 • Instal-lacions d'aparells de pressió
 • Instal-lacions d'aparells elevadors: ascensors, grues i muntacàrregues
 • Instal-lacions de gasos combustibles
 • Instal-lacions d'emmagatzematge de combustibles petrolífers i instal-lacions de servei
 • Instal-lacions d'emmagatzematge de productes químics
 • Instal-lacions elèctriques d'Alta Tensió
 • Instal-lacions elèctriques de Baixa Tensió
 • Instal-lacions frigorífiques
 • Instal-lacions i infraestructures urbanes: aigua, gas i sanejament
 • Instal-lacions tèrmiques: climatització
 • Investigació d'accidents laborals
 • Investigació d'incendis i explosius
 • Patents i marques
 • Plans d'Autoprotecció
 • Prevenció de riscos laborals
 • Prevenció i protecció d'incendis, plans d'emergència
 • Qualitat: auditoria de sistemes de gestió de qualitat
 • Reconstrucció d'accidents de trànsit
 • Residus industrials i protecció del medi ambient (residus, depuració aigües, contaminació atmosfèrica)
 • Sector tèxtil: disseny i muntatge d'inst., disseny i muntatge de fàbriques, matèries tèxtils teixits de punt i filatura
 • Taxacions: Immobles comercials i industrials
 • Telecomunicacions
 • Topografia
 • Urbanisme: plans d'ordenació industrial i estudis de detall
 • Valoracions de màquines i instal-lacions
 • Vehicles automòbils Homologació (FTR)
 • Reformesvehicles automòbils

 

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST