COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Certificat correspondència titulació

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Certificat correspondència titulació

El BOE del passat 12 d'agost de 2015, informa de les Resolucions de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, pel que es publiquen els Acords del "Consejo de Ministros" de 10 de juliol de 2015, pel que es determina el nivell de correspondència al nivell 2 del MECES i 6 de l'EQF del Títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat:

Electricitat
Electrònica Industrial
Mecànica
Química Industrial
Tèxtil

El butlletí també notifica la Resolució de 21 de juliol de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, pel que es publica l'Acord del "Consejo de Ministros" de 10 de juliol de 2015, pel que es determina el nivell de correspondència al nivell 2 del MECES i 6 del EQF del Títol d'Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial

D'acord amb el R.D. 967/2014, el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificaicons per a l'Educació Superior (MECES) i 6 de l'European Qualifications Framework (EQF), queda acreditat al presentar-se de forma conjunta el títol d'enginyer Tècnic Industrial / Enginyer Tècnic en Disseny Industrial i la Resolució anterior que correspongui segons l'especialitat.

Obtenir Certificat de Correspondència entre títols universitaris oficials ('pre Bolonia) i vivell MECES

Accés al servei on line del Ministeri d'Educació

Preguntes més freqüents

Al següent enllaç es pot accedir a la resolució genèrica d'acord de Consell de Ministres per cadascuna de les titulacions. Accediu clicant aquí

 

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST