Concursos de nadales

BASES DEL CONCURS

 

  • Podran participar en aquest concurs els fills, les filles, els néts, les nétes, els nebots i les nebodes dels col·legiats/des que tinguin entre 3 i 13 anys, repartits en tres categories:

de 3 a 6 anys

de 7 a 10 anys

de 11 a 13 anys

 

  • El tema serà de lliure elecció, havent de recollir l'esperit nadalenc així com algun element destacat de la professió d'enginyer. La imatge ha de ser original i inèdita.
  • El format serà rectangular, mides A4.
  • Aquest any la realització de les postals NO es farà a les nostres instal·lacions només cal enviar-les en format PDF per correu electrònic a cetig@cetig.cat abans del pròxim dia 22 de desembre de 2021, indicant les següents dades A LA PART POSTERIOR DE LA NADALA: nom i cognoms del participant, edat, telèfon de contacte i número de col·legiat/da del pare, mare.
  • Es pot realitzar en blanc i negre o en color, fent servir qualsevol tècnica gràfica manual (no informàtic): dibuix, pintura, retolació ...
  • Les obres premiades seran propietat del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona. Aquesta propietat inclou tots els drets inherents a la seva lliure reproducció i difusió en els mitjans publicitaris que es cregui convenient segons la Llei de la Propietat Intel·lectual.
  • El primer classificat de cada categoria rebrà un premi consistent en un lot de material de treballs manuals i hi haurà un obsequi per a tots els participants.
  • Les imatges presentades poden ser exposades al Col·legi.
  • La presentació de les nadales implica necessàriament l'acceptació d'aquestes bases.
  • El jurat estarà format pels membres de la comissió social i cultural.

Organitza: Comissió Social i Cultural d'ENGINYERS GI