Estats Financers

En aquest apartat podeu consultar els estats financers del Col·legi. Cal que faci "click" a l'apartat de l'any corresponent que vol consultar.

ESTATS FINANCERS 2020

ESTATS FINANCERS 2019