Ingenieria Novellon SCP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900021
Data registre: 04/06/2018
NIF: J17392564
Domicili: C/ Borrassà, s/n
Codi Postal: 17600
Població: Figueres
Telèfon: 972671351
Data escriptura: 09/05/2018
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyer Tècnic Industrial

SOCIS

Cognoms, Nom: Novellon Guich, José Eloy
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 4931

Cognoms, Nom: Novellon Salvat, Carme
Col·legi Professional: No professional
Número de Col·legiat: -

Cognoms, Nom: Novellon Salvat, Laia
Col·legi Professional: No professional
Número de Col·legiat: -

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Novellon Guich, José Eloy
Soci Professional: Si