COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Cursos i Jornades - JORNADES COMERCIALS M002/2019: JORNADA HITACHI, NOU CTE-HE4: AEROTÈRMIA I ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Cursos i Jornades

JORNADA HITACHI, NOU CTE-HE4: AEROTÈRMIA I ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Objectiu

La jornada tindrà dos objectius principals:
a) Degut a que ja existeix una versió per tràmit d'audiència i informació pública del projecte de Real Decret pel que es modifica el RD/ 314/2006, de 17 de març (pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'edificació), veurem com afecta el futur o nou Codi Tècnic de l'edificació, concretament l'apartat CTE-HE4 (contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària) en la justificació d'equips d'aerotèrmia com equips d'energia renovable.
b) Per altre banda i lligat amb el punt anterior, també parlarem de l'aerotèrmia i l'energia fotovoltàica, veient com es poden combinar i quins beneficis obtenim de fer-ho.

Imparteix

Ponents:
MUÑOZ , Guillem
PELLICER , Borja

Dirigit A

Enginyers i arquites que realitzen projecte on intervenen equips d'aerotèrmia, ja que amb aquesta xerrada sabran com els afecta el nou CTE-HE4 i com poden complementar la instal·lació instal·lant energia fotovoltaica. <br />Promotors d'habitatges: Si estan interessades en instal·lar equips d'aerotermia en els seus edificis, per tal de que aquets siguin més eficients i per tant puguin obtenir una classificació energètica més alta. <br />

Dades del Curs

Data des de:
 14/11/2019
fins a:
 14/11/2019
Lloc:
 aulari ENGINYERS.GI
Horari:
 Inici jornada a les 18 hores
Hores lectives:
 2
Hores pràctiques:
 0
Aforament màxim:
 60
Aforament mínim:
 10
TOTAL INSCRITS:
 25
TOTAL ESPERA:
 0

Matrícula

Col·legiat:
0,00€
Aturat ENGINYERSGI:
0,00€
Extern:
0,00€

Observacions

parlarem del CTE-HE4 i d'instal·lacions de fotovoltaica sempre enfocant-ho als equips d'aerotermia


Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST