COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Cursos i Jornades - VIDEOCONFERÈNCIA V009/2020: MANTENIMENT LEGAL D'INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS - VIDEOCONFERÈNCIA

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Cursos i Jornades

MANTENIMENT LEGAL D'INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS - VIDEOCONFERÈNCIA

Objectiu

El curs es proposa per conèixer els tres aspectes mes importants del manteniment de qualssevol instal·lació des de el punt de vista de compliment reglamentari: els continguts mínims dels plans de manteniment des pel que fa a operacions, periodicitats d’intervencions; les inspeccions i verificacions periòdiques i els aspectes essencials de legalització d’instal·lacions. Però a més una adequada Gestió de Manteniment contempla d’altres aspectes que tenen relació amb la legislació vigent i que tenen una relació amb els tècnics i caps de manteniment : es tracta de la responsabilitat administrativa, civil, professional, i penal en què poden incórrer els caps de Manteniment, com a conseqüència de les seves decisions; de la redacció i interpretació dels contractes de manteniment; i també de la P.R.L. (Prevenció de Riscos Laborals) pel que fa a la responsabilitat que els afecta.

Imparteix

[No Consta]

Dirigit A

A enginyers i tècnics que prenen decisions en Manteniment, no nomes responsables sinó qualsevol tècnic que actuï a l’àmbit de gestió de manteniment. Per la seva ampli i detallat contingut resulta també d'aplicació per a: responsables de P.R.L., gestors de riscos, responsables de F.M. (Facility Management), responsables de planta, de processos, de producció, o de Recursos Humans, tècnics d’Enginyeria, Construcció, i Instal·lacions, no tan sols en àmbits industrialitzats, sinó també (i específicament) en entorns d'infraestructures i d'edificis. Tot i que el temari es enfocament i desenvolupi des d'una visió jurídica, no cal que els assistents aportin cap coneixement previ de dret.

Dades del Curs

Data des de:
 20/10/2020
fins a:
 29/10/2020
Lloc:
 VIDEOCONFERÈNCIA
Horari:
 20, 22, 27 i 29 d'octubre de les 16.00 a les 20.00 hores
Hores lectives:
 0
Hores pràctiques:
 0
Aforament màxim:
 0
Aforament mínim:
 6
TOTAL INSCRITS:
 0
TOTAL ESPERA:
 0

Matrícula

Col·legiat:
310,00€
Aturat ENGINYERSGI:
310,00€
Extern:
420,00€

Observacions

ORGANITZAT PER ENGINYERS TARRAGONA On line streaming. Permet la retransmissió en directe del curs a través de l'aula virtual amb la plataforma CISCO WEBEX. Es podrà realitzar des del lloc que desitgi, amb ordinador, mòbil o tablet, i permet realitzar el seguiment del curs en directe amb el professor/a, participar en la resolució dels exercicis, preguntar els dubtes in situ, escoltar les consultes dels altres assistents i seguir les anotacions del professor/a a la pissarra


Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST