COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Cursos i Jornades - VIDEOCONFERÈNCIA V037/2021: ENGINYER D'OBRES

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Cursos i Jornades

ENGINYER D'OBRES

Objectiu

Com a enginyer o tècnic coneix les responsabilitats dels agents intervinents a una obra, les funcions d’un cap d’obra i dels encarregats? Coneix els sistemes de gestió per a millorar la rendibilitat i obtenir més benefici? Sap com s’ha de crear una UTE i quins tipus hi ha? Sap quines són les tipologies de contractes de les obres? I com s’han de fer les certificacions i les factures segons aquests contractes?

Les respostes les trobarà en aquest curs, ja que d'una banda, permet la capacitació professional per exercir d'Enginyer d'Obres, a més d’oferir als assistents una visió general i una visió específica del món de les obres de construcció i instal·lacions tècniques. També s’exposen els aspectes més importants i fonamentals per a la seva gestió, amb la finalitat de saber on és a cada moment (activitat, activitat en curs, rendibilitat, etc.). Tot això amb una doble finalitat: en primer lloc donar compliment als compromisos essencials de les obres per part dels agents intervinents; i, en segon lloc, que el treball conjunt que ha de desenvolupar el Cap d’Obra amb el seu Encarregat d’Obra, de les obres que gestionen siguin el més eficients possibles, per aconseguir fer-les més rendibles, per tal d’augmentar el benefici de l’empresa.
El curs s’enfoca des d’un caire pedagògic, de debat i de diàleg, a través de la teòrica, el brainstorming i la resolució de dos casos.

Imparteix

[No Consta]

Dirigit A

Enginyers, enginyers tècnics, arquitectes, arquitectes tècnics o tècnics en general, etc. que volen capacitar-se en l'àmbit de la gestió de les obres, especialment aquells que volen exercir o ja exerceixen com a Enginyers d'Obra, Caps d'Obra, Gestors d'Obra, etc. També va destinat a tots aquells que vulguin redirigir la seva professió per exercir com a cap d'obra, i vulguin conèixer el món de les obres de construcció i de les instal·lacions tècniques, el vocabulari propi d'aquest àmbit, les nomenclatures, els sistemes de gestió, els sistemes de facturació, la normativa específica, etc. <br />O en qualsevol cas tots els membres d'una empresa (part tècnica o no tècnica) que vulguin conèixer el món de la gestió de les obres en general i tot el seu entorn.

Dades del Curs

Data des de:
 10/05/2021
fins a:
 12/05/2021
Lloc:
 VIDEOCONFERÈNCIA
Horari:
  10/05: de les 16.00 a les 20.00 hores Dia 12/05 de les 9.30 a les 13.30 hores I el dia 10/05 de les 16.00 a les 20.00 hores i EL 12/05 de les 9.30 a les 13.30 hores
Hores lectives:
 8
Hores pràctiques:
 0
Aforament màxim:
 60
Aforament mínim:
 10
TOTAL INSCRITS:
 0
TOTAL ESPERA:
 0

Matrícula

Col·legiat:
135,00€
Aturat ENGINYERSGI:
105,00€
Extern:
185,00€

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST