EQUIP 14 - CALIBRADOR ACÚSTIC 3 - CESVA Model CB-5

EQUIP 14 - CALIBRADOR ACÚSTIC 3 - CESVA Model CB-5

Referència: 014
Núm. Sèrie: 031192
Data Alta: 01/01/1900
Proper calibratge: 01/01/1900

Característiques:

MALETA A, CALIBRADOR DEL SONÒMETRE SC-20, EQUIP 4