EQUIP 14 - CALIBRADOR ACÚSTIC 3 - CESVA Model CB-5

EQUIP 14 - CALIBRADOR ACÚSTIC 3 - CESVA Model CB-5

Referència: 014
Núm. Sèrie: 031192
Data Alta: 02/01/2002
Proper calibratge: 29/06/2011

Característiques:

MALETA A, CALIBRADOR DEL SONÒMETRE SC-20, EQUIP 4