Pòlissa Responsabilitat Civil Professional col·lectiva EnginyersGI

EnginyersGI disposa d'una pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional amb la companyia CATALANA OCCIDENTE.

Tots els col·legiats en actiu (no jubilats ni assegurats inactius) i no acollits a la quota gratuïta per residència a l'estranger disposeu de forma gratuïta de cobertura bàsica de Responsabilitat Civil Professional, amb les següents característiques:

 • Límit d'indemnització de 50.000 €
 • Franquícia de 300 € en cas de sinistre.
 • Cobertura de determinats treballs condicionada al visat o control col·legial d'aquests, d'acord amb la normativa col·legial de visat/RVD

 

Voluntàriament podeu adherir-vos a l'ampliació de pòlissa, contractant un excés de cobertura, amb el que la franquícia de 300 € queda derogada (MÒDUL I):

 • 300.000 € disposant així d'un límity de 350.000 €
 • 570.000 €, disposant així d'un límit de 620.000 €
 • 3.470.000 €, disposant així d'un límit de 3.520.000 €
 • 4.470.000 €, disposant així d'un límit de 4.520.000 €

 

La pòlissa cobreix les tasques dels ETI en diferents àmbits de l'exercici professional, condicionant la cobertura de determinats treballs al visat o control col·legial, d'acord amb la normativa col·legial de visat/RVD. Per més informació sobre preus, cobertures, i condicions de pòlissa, veieu l'apartat de condicions particulars.

Tant en la cobertura bàsica com amb l'ampliada, els treballs que requereixen visat obligatori segons RD 1000/2010 i aquells que segons norma col·legial precisen Visat voluntari o Registre de Verificació Documental queden exclosos si no s'han Visat o Registrat al Col·legi.

Per altra banda, també podeu optar per la contractació del MÒDUL II. A diferència del Mòdul I, aquest té:

 • Límit d'indemnització més baix
 • Franquícia
 • Cost més elevat
 • No condiciona la cobertura a la tramitació dels treballs.

Podeu descarregar-vos els següent documents:

 • Condicionat de pòlissa
 • Documetnts d'adhesió a la pòlissa
  • Mòdul I
  • Mòdul II
 • Parte de sinistre
 • Normativa col·legial
 • Baixa pòlissa RC