Empreses de persones col·legiades

ESPAI RESERVAT A LES PERSONES COL·LEGIADES PER A PUBLICITAR LES SEVES EMPRESES

AEtech ofereix les millors solucions en: Instal-lacions Elèctriques en MT i BT./ Automatització i Control Industrial./ Sistemes M.E.S (Manufacturing Execution Systems).

BiB engineering solutions  Empresa d’enginyeria integral d’instal·lacions ,activitats i agroalimentària .Redacció de projectes i legalització d’instal·lacions integrades als edificis. Projectes i tràmits de llicencies d’activitats .

Aportem solucions tècniques eficients als sectors dels serveis ,la indústria ,la construcció i l’agroalimentari 

 

BiB maquinària  Empresa dedicada al servei de lloguer ,venda i manteniment de plataformes elevadores mòbils..

Donem solucions tècniques per a treballs en alçada
 

BTF enginyers ofereix serveis d'enginyeria personalitzats i amb tracte directe amb cada client: activitats, seg. industrial, energies renov., PAUs.

 

Eguica 2006 és una empresa dedicada al món de l'enginyeria, confecció de projectes i direccions d'obra, i en assessorament, gestions i tràmits.

Enginyeria MBM és una empresa especialitzada en:

 

  • Execució i seguiment de les mesures preventives
  • Auditories i implantació ISO 45001:2018
  • Formacions teòric pràctiques (carretons UNE 58451, plataformes elevadores UNE 58923)
  • Legalització d'equips de treball RD 1215/97 i RD 1644/2008
  • Peritatges d'accidents laborals.

Enginyeria Anna Frigola ofereix serveis d'instal-lacions elèctriques,
eficiència energètica. (indústries, locals concurrència pública, fotovoltaica, punt de recàrrega vehicles elèctrics, estudis de llum, etc).

Girostaff: És una consultoria d'empreses pensada per oferir Serveis a PIMEs en: Gestió Estratègica / Enginyeria / Gestió Energètica i Transformació Digital.

Jordi Fabrellas Payret Oficina tècnica d'enginyeria i arquitectura, amb més de 35 anys d'experiència, dedicada a la redacció de projectes i serveis tècnics i també realitzem serveis immobiliaris de venda i lloguer de promocions pròpies i d'assessorament immobiliari.

 

Itisa: Empresa d'enginyeria aplicada en instal·lacions de Refrigeració Industrial i projectes de Climatització i tractament acústic.

Aportem i executem solucions tècniques a les necessitats específiques dels nostres clients, amb eficàcia, eficiència energètica i respecte pel medi ambinet recolzat per la ISO 14000 i la certificació de petjada ecològica amb compromís global de la descarbonització. 

 

 

Jordi Fugarolas i Alsina Agent Exclusiu GRUP CATALANA OCCIDENT núm Registre C046838819735J t'ofereix assessorament integral i personalitzat per a tot tipus d'assegurances i productes financers. Assegurances Particulars i per a Empreses.

A MOD180 oferim serveis d'assessorament / acompanyament per projecte o en modalitat interim, amb la filosofia d'ajudar les empreses a aconseguir els seus projectes amb èxit. Som experts en la gestió empresarial industrial (B2B) a nivell internacional, i treballem amb coneixement focalitzat i amb una filosofia hand-on junt amb el client i el seu equip. Gràcies a la nostra visió holística del negoci treballem des del diagnòstic de la necessitat fins a la implementació de la solució. La nostra experiència ens porta a treballar en projectes de diferents àmbits de gestió empresarial: estratègia, màrqueting, comercial, operacions...
Ens defineix la nostra capacitat per integrar el nostre coneixement i experiència a la necessitat de l'empresa, encaixant-ho al model de negoci, als processos i a les persones, de manera que els resultats aportats es consolidin a l'empresa un cop acabada la nostra col·laboració.

OTC_Engineering Consultoria/Enginyeria, ofereim serveis d'Innovació Tecnològica per Empreses. Especialistes en integració de noves tecnologies. Outsourcing Tecnologic

Empresa fundada l'any 2000, especialitzada en la realització de projectes d'instal-lacions de l'edificació, llicències ambientals, gestió i direcció d'obra així com la realització de tot tipus de serveis energètics.

Proserdom Enginyeria & Domòtica Enginyeria de projectes i consultoria dedicada al disseny i programació d'instal-lacions domòtiques (Partner KNX nº5686) integrades amb energies renovables.

Planas Ark Marca de Prefabricats Planas que dona resposta als tancaments d'edificis amb formigó prefabricat. GRC, Panel formigó arquitectònic

Protec, empresa Instal·ladora / Mantenidora de Sistemes Electrònics de Seguretat / CTTV / i Detecció / Extinció de Foc, Homologada per la DGS amb el nº 996 i Registrada amb RECI 170023514.

SIDETEX empresa instal·ladora i mantenidora d'equips contra incendis. Està formada per un equip jove i amb experiència en el sector. Oferim també assessorament tècnic. Estem registrats al nou RASIC per fer qualsevol tipus d'instal·lació i manteniment contra incendis, amb el núm. B67202929.

Sedip ofereix serveis d'enginyeria i consultoria per a projectes d'ampliacions, millores i noves instal-lacions productives industrials de bens de consum.

SUNO és una enginyeria de serveis energètics especialitzada en instal-lacions d'energies renovables i estalvi i eficiència energètica.

S3E SERVEIS TÈCNICS I PROJECTES S.L. Desenvolupen serveis d'enginyeria, consultoria tècnica i execució, especialista en instal·lacions (MEP) amb la possibilitat d'intervenir en qualsevol de les etapes de desenvolupament dels projectes. Aquesta versatilitat ens ha facilitat l'accés a un ampli ventall de projectes dins de diferents àmbits de l'edificació i de diferent envergadura. En aquest sentit, el nostre equip humà és capaç d'Estudiar, Dissenyar, Supervisar, Coordinar i Mantenir diferents tipologies d'instal·lacions, segons les necessitats dels diferents clients. L'experiència i aquesta versatilitat els ha permès donar un bon servei als diferents agents que intervenen en el desenvolupament d'un projecte: Propietats, Consultores, Arquitectures, Enginyeries, Constructores i Instal·ladores. 

TALLER D'ENGINYERIA I SEGURETAT EN EL TREBALL S.L. Enginyeria Tècnica especialitzada en projectes, direccions d'obra i seguretat i salut en el treball, format per un equip polivalent d'enginyers especialitzats en projectes d'activitats, elèctrics, climatització, fred, industria química, construcció industrial, urbanització i enginyeria portuària.

VERDSOLAR. Enginyeria d’energies renovables especialitzada en energia solar fotovoltaica. Servei integral a la província de Girona: venda de material, servei tècnic, projectes, instal·lació i manteniment. Ofereix assessorament per professionals i empreses.