Publicacions externes

PUBLICACIONS EXTERNES

 

 

 

 

 

 

Guia Pràctica de Seguretat i Salut en Rehabilitació i Manteniment (SEREM)

 

 

 

 

 

Manual de seguridad contra incendios

 

 

 

 

Estudi de les condicions higienicosanitàries de les piscines d'ús públic

 

 

 

 

 

 

Manual práctico de clasificación de atmósferas explosivas

 

 

 

 

 

Dossier ventilación

 

 

 

 

 

Manual básico para la elaboración e implantación de un plan de emergencia en PYMES

 

 

 

 

 

 

El règim jurídic de la intervenció, control i inspecció en matèria de seguretat industrial d'instal·lacions, medi ambient i inspecció tècnica de vehicles.

 

 

 

 

 

 

Annexos Integrats de la LIIAA

 

 

 

 

 

 

La seguretat i la qualitat dels productes industrials a la Unió Europea. Introducció al marcatge CE, segona edició

 

 

 

 

 

 

Aplicació pràctica en el complex esportiu d'Ítaca de la Guia per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en instal·lacions esportives.

 

 

 

 

 

 

Estudi de l'aire de les piscines d'ús públic

 

 

 

 

 

 

Característiques fisicoquímiques de diversos productes

 

 

 

 

La competència de les comunitats autònomes per alterar les funcions atribuïdes pels reglaments de seguretat industrial als tècnics competents i als organismes de control autoritzats.

 

 

 

 

 

 

Manual tècnic d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

 

 

 

 

 

 

Manual d'enllumenat exterior

 

 

 

 

 

 

Manual de seguretat contra incendis (Annex de càlculs).

 

 

 

 

 

 

Manual de manteniment d'edificis

 

 

 

 

 

 

Manual d'energies renovables

 

 

 

 

 

 

Primera part: Instal·lacions elèctriques

 

 

 

 

 

 

Vademècum eléctrico

 

 

 

 

 

 

Segundo manual, parte I:

Instalaciones de seguridad contra incendios

 

 

 

 

 

 

Análisis del ámbito de aplicación del CTE y de la LOE

 

 

 

 

 

 

Jurisprudència dels tècnics en prevenció de riscos laborals. Segona anàlisi

 

 

 

 

 

 

Manual pràctic de disseny, manteniment i gestió de xarxes d'abastament d'aigua potable

 

 

 

 

 

 

Solucions eficients per a l'escalfament de l'aigua sanitària

 

 

 

 

 

 

La responsabilitat dels professionals de l'enginyeria

 

 

 

 

 

 

Soluciones eficientes para la calefacción

 

 

 

 

 

 

El vehiculo eléctrico

 

 

 

 

 

 

Manual de protección contra rayos

 

 

 

 

 

 

Instalaciones de seguridad patrimonial (Security). Segundo manual, parte II

 

 

 

 

 

 

Crowdfunding en l'àmbit de l'enginyeria

 

 

 

 

 

 

Energies renovables: la fi d'un cicle

 

 

 

 

 

 

Cerca i validació de paràmetres de la càrrega de foc en establiments industrials