7a revisió del Manual de Reformes de Vehicles

7a revisió del Manual de Reformes de Vehicles

Resolució de 6 de juliol de 2022, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual s'aprova la revisió del Manual de Reformes de Vehicles de juliol de 2022, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual s'aprova la revisió del Manual de Reformes de Vehicles


La nova revisió del Manual actualitza els requisits que han d'aplicar-se durant el procés de tramitació de les reformes de vehicles i introdueix nous codis de reformes.

El Manual serà aplicable de manera obligatòria a partir del 01/11/2022 i podrà utilitzar-se de manera voluntària, a petició de l'interessat, per als codis de reformes 2.15, 2.16 (Secció I), 8.97 (Secció II) així com en els codis de reformes 8.52 i 9.1 (Seccions I i II) referent als senyals V-1 i V-2, a partir de la data de publicació de la Resolució (04/08/2022).


La Resolució fixa, a la seva Disposició Transitòria, l'anotació en la targeta ITV dels vehicles que instal·lin plaques solars, tendals, antenes parabòliques o dispositius per a suport de càrrega en vehicles no aptes per a remolcar, es podrà realitzar mitjançant diligència administrativa, fins l'1 de novembre del 2024 o la pròxima inspecció tècnica periòdica que li correspongui al vehicle (el que succeeixi més tard) sempre que el dispositiu objecte de l'anotació hagi estat instal·lat amb anterioritat a l'1 de novembre de 2022.


Consulteu el Manual en el document adjunt


Consulteu la disposició aquí