Actualització de l'eina unificada per a la verificació del DB-HE 2019 - setembre 2022

Actualització de l'eina unificada per a la verificació del DB-HE 2019 - setembre 2022

Nova versió de l'Eina Unificada per a verificació del DB-HE 2019 (2.0.2371.1173 d'1 de setembre de 2022)


Aquesta nova versió incorpora com a principals novetats la correcció del càlcul de la càrrega d'il·luminació en modificar la potència instal·lada, la correcció de les hores fora de consigna en GT, la classificació correcta de les mitgeres adiabàtiques o estàndard, el desacoblament del període d'ombres mòbils de la temporada de refrigeració i l'ajust de l'eina d'unió d'espais, corregint el volum final i l'assignació de particions interiors.


Més informació

Font: www.codigotecnico.org