Amb motiu de la festivitat de la Diada de Sant Jordi, el Col·legi convoca el 6è concurs de narrativa

Amb motiu de la festivitat de la Diada de Sant Jordi, el Col·legi convoca el 6è concurs de narrativa

6è concurs de narrativa

BASES

1.      La participació és oberta a tothom. Hi haurà una única categoria.

2.      La temàtica és lliure, però haurà d’incloure algun tema relacionat amb l'enginyeria i la tècnica.

3.    Es valorarà la qualitat literària i l'originalitat.

4.    Els treballs s'hauran de presentar en català.

5.    Els treballs han de ser inèdits i anar signats amb pseudònim.

6.    L'extensió ha de ser d'un mínim d'una pàgina (2.300 caràcters) i un màxim de 2 (4.600 caràcters).

7.      Els autors han de presentar el seu treball signat amb pseudònim en algun format ofimàtic (Word, Openoffice, PDF...) i enviar-lo com a adjunt mitjançant correu electrònic a cetig@cetig.cat indicant en el cos del missatge les dades personals de contacte (nom real, pseudònim, adreça, telèfon, data de naixement i un correu electrònic de contacte).

8.      El termini de presentació de les obres finalitza el 17 d'abril de 2023 a les 17.00 h. No s'acceptaran obres fora d'aquesta data.

9.    El jurat estarà composat per 3 persones designades pel propi Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona ENGINYERS.GI.

10. El veredicte del jurat serà inapel·lable i pot declarar desert el premis si ho considera oportú.

11.   Dotació del premi: un lot de llibres de novetats editorials d'aquest 2023, aconsellades per la llibreria 22

12.   Els premis es donaran a conèixer el dia 21 d'abril de 2023.

13. Les obres premiades cediran els drets d'edició al Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona ENGINYERS.GI.

14. Prendre part en aquest premi implica l'acceptació de les bases.

15.   Qualsevol problema no especificat en aquestes bases serà resolt pel jurat segons el seu criteri i de manera inapel·lable.

Jurat

El jurat estarà integrat pels col·legiats Xavier Martínez, Xavier Serrano i Silvia Planella