Assemblea local de MUPITI 2022

Assemblea local de MUPITI 2022

S'informa a tots els mutualistes de la Mutualitat de Previsió Social de Perits i Enginyers Tècnics Industrials a prima fixa (MUPITI) que el pròxim 23 de maig a les 9.00 hores en primera i a les 9.15 hores en segona convocatòria es desenvoluparà l'Assemblea Local anual de la mutualitat.

Podeu consultar l'ordre del dia als arxius adjunts i trobareu la documentació a aprovar enllaçada a continuació (cal accés privat). 

DOC1_Comptes Anuals_i Informe Gestió 2021

DOC2_Proposta Aplicació Resultats 2021

DOC3_Proposta Pressupost Ingressos i Despeses 2022

DOC4_Proposta Pressupost Inversions 2021

DOC5_Pla Asignació Resultats 2016-2020

DOC6_Proposta Modificació Reglaments 2022

DOC7_Proposta Assamblea Gral Mupiti 2023

Recordeu que en cas de no poder assistir podeu delegar el vostre vot, trobareu als arxius adjunts el document que cal que feu arribar al Col·legi