Assemblea Local extraordinària de MUPITI 2022

Assemblea Local extraordinària de MUPITI 2022

Avui s'ha celebrat l'Assemblea Local Extraordinària de la MUPITI 2022.


En l'Assemblea, en la que hem comptat amb l'assistència del Director Comercial de la Mútua, Sr. Israel del Castillo, s'ha aprovat la proposta de  canvi del Règim Especial de Solvencia al Règim General, la nova assegurança “Previsió Social Complementària Autònoms” i la modificació del Reglament de Quotes i Prestacions per a la seva adaptació als acords adoptats (canvi de règim de solvència i nova assegurança).


Es destaca que la nova assegurança, facilitarà que les persones col·legiades autònomes puguin beneficiar-se dels avantatges fiscals d'aportació i reducció en base imposable, fins a 5.750 euros, que s'han regulat a la Llei 12/2022, de 30 de juny, i que entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2023. La norma estableix que l'import anual màxim conjunt d'aportacions i contribucions empresarials serà de 1.500 euros anuals. Aquest límit s'incrementarà en 4.250 euros, sempre que l'increment provingui d'aportacions pròpies de l'empresari individual o el professional que realitzi a Mutualitats de Previsió Social de les quals sigui mutualista. Al document adjunt hi trobareu més informació sobre la nova assegurança.


Dins del col·lectiu de mutualistes de Mupiti, es podrian beneficiar d'aquest límit superior als sistemes de previsió social:


• Professionals que opten per Mupiti com a sistema alternatiu al RETA, els quals ja disposen de l'assegurança Mupiti Professional, i podran beneficiar-se de l'increment del límit de manera automàtica.


• Professionals que opten per Mupiti com a sistema complementari al RETA, als quals la nova assegurança “Previsió Social Complementària Autònoms” els permetrà beneficiar-se de l'increment dels límits fiscal i financer indicats.


Aquestes modificacions han d'aprovar-se a l'Assemblea General extraordinària de la Mutualitat, que se celebrarà el pròxim 22 d'octubre.