Conclusions i decàleg energètic presentats a l’acte institucional de la FOEG