Consulta pública prèvia: Projecte de Reial Decret pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial

Consulta pública prèvia: Projecte de Reial Decret pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial

S’ha obert consulta pública prèvia del Projecte de Reial Decret pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial (Ministerio de Industria y Turismo - Detalle Participación Pública).

 

La consulta sorgeix arrel de la necessitat d’incorporar a les diferents reglamentacions de seguretat industrial les diverses modalitats contractuals permeses en dret per a la figura del tècnic titulat competent i/o instal·lador, reparador o conservador, d’acord amb el Dictamen de 23 de maig de 2024 de la Comissió Europea que és contrària als canvis que es va introduir a les diferents reglamentacions de seguretat industrial amb el Reial Decret 298/2021, de 27 d’abril.

 

El termini per a les aportacions finalitza el pròxim divendres 19 de juliol.

 

Més informació