Defensem al col·lectiu d'enginyers graduats i d'enginyers tècnics industrials

Defensem al col·lectiu d'enginyers graduats i d'enginyers tècnics industrials

Gràcies al recurs de reposició contra l'anunci ATL034-24 relatiu a la convocatòria per cobrir dos lloc de treball  d'enginyer de Projectes i obres a l'Ens d'Abastament d'aigua Ter-Llobregat presentat per EnginyersGi, es durà a terme una nova publicació de l'oferta pública on es tindrà en compte titulacions que també puguin proporcionar el perfil competencial.