ENGINYERSGI amb el dia Europeu de la Mediació

ENGINYERSGI amb el dia Europeu de la Mediació

ENGINYERSGI se suma a la celebració del Dia Europeu de la Mediació, com a instrument alternatiu a la via judicial i fonamental per a descarregar els jutjats, que estan col·lapsats a causa de l'augment de conflictes durant la pandèmia


ENGINYERSGI manté un ferm compromís amb aquest instrument alternatiu a la via judicial en assumptes civils i mercantils, que va iniciar al gener de 2013 en crear la seva pròpia Institució de Mediació, regulada en la Llei 5/2012, de 6 de juliol, i que en l'actualitat compta amb més de 400 enginyers mediadors especialitzats en aquells conflictes relacionats amb l'àmbit Empresarial i industrial.


El 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació, en coincidir amb l'aprovació del primer text legislatiu de mediació europeu, en 1998, amb la finalitat de visibilitzar la importància de la mediació en la resolució de conflictes entre les parts involucrades.

Amb aquesta efemèride es pretén conscienciar als ciutadans i professionals sobre els beneficis i avantatges d'aquest instrument alternatiu a la via judicial. Engineyrs GI es suma  també a aquesta  commemoració, ja que manté un ferm compromís amb la mediació.


La pròpia Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, és modificada l'any 2012 per la Llei 5/2012 per a incloure una previsió específica de «impulsar i desenvolupar la mediació». A més, des que es promulga l'esmentada llei, les corporacions professionals poden constituir-se com a institucions de mediació.


D'aquesta manera, ENGINYERSGI posa a la disposició de la societat i de les Administracions estatal, autonòmiques i locals,  col·legiats mediadors formats que podeu demanar a través del torn de designació
També  a través del portal, “COGITI - Institució de Mediació” disposeu d’una eina de cerca d'Enginyers mediadors, distribuïts en 49 Delegacions Territorials, després d'haver rebut tots ells la formació necessària per a poder exercir en la mediació.


Enginyers mediadors


Els camps en els quals poden intervenir els enginyers mediadors en la resolució de conflictes són molt diversos: entre un client i un proveïdor, entre dos particulars, entre una empresa i un particular, en comunitats de propietaris, entre dues empreses situades en un polígon industrial, etc. L'amplitud de coneixements dels enginyers, que com a comandaments intermedis coneixen bé els àmbits de la gerència, els proveïdors, els clients, els empleats…, fa que siguin especialment bons mediadors a nivell mercantil.


Així mateix, les garanties que aporten aquests enginyers mediadors a les parts en conflicte (el mediador és independent de totes dues) se centren principalment en la seva preparació professional i experiència tècnica d'anys en l'àrea objecte del litigi; així com la formació específica en matèria de mediació, segons exigeix la Llei 5/2012; la pertinença a
COGITI - Institució de Mediació” a través de la qual, de manera objectiva però específica, es designa el mediador geogràficament més pròxim (per a evitar despeses innecessàries), especialitzat en la matèria de mediació; i la disposició d'una Assegurança de Responsabilitat Civil, segons exigeix la Llei 5/2012.

La inscripció en COGITI - Institució de Mediació” com a enginyer mediador, garanteix la seva titulació acadèmica, la seva formació específica en matèria de mediació i el compliment dels documents constituents i específics dels mediadors inscrits, avalant la seva professionalitat.
A més i complementàriament, els mediadors de “COGITI - Institució de Mediació” han de mantenir periòdicament una formació contínua en matèria de mediació, com també exigeix aquesta Llei 5/2012, que els permet “estar al dia” en aquesta matèria i en les novetats legislatives que sorgeixin.

A més, per a continuar promovent i treballant per aquest instrument de resolució de conflictes, el COGITI compta amb un grup de treball específic sobre mediació, tant a nivell intrajudicial com extrajudicial, amb el qual la institució pretén activar i posar en valor la labor dels graduats i Enginyers Tècnics Industrials en aquest àmbit d'actuació.