Dia de l'empresa

Dia de l'empresa

La jornada, declarada oficialment per la Generalitat de Catalunya, servirà per reconèixer els mèrits i valors dels actors del teixit productiu català.

Ara pots decidir quines empreses representen millor els valors en què creus, centrades en les persones, el territori i el medi ambient, i que generen més oportunitats en les comunitats on es desenvolupen. Un cercle virtuós que promou més valors que, alhora, acaben revertint en la societat

Entra i vota