Entrada en vigor del Reglament Delegat (UE) 2024/1681

Entrada en vigor del Reglament Delegat (UE) 2024/1681

Avui, 3 de juliol de 2024 entra en vigor el Reglament Delegat (UE) 2024/1681 de la Comissió de 6 de març de 2024 pel qual es completa el Reglament (UE)  305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, establint classes de prestacions en relació a la resistència al foc dels productes de construcció.

 

Consuletu-lo aquí