Especificacions particulars de Endesa Distribución Eléctrica, SLU: NRZ103 i NRZ002

Especificacions particulars de Endesa Distribución Eléctrica, SLU: NRZ103 i NRZ002

 

La companyia distribuïdora E-Distribución ha publicat els següents documents: 

 

  • Guia d'Interpretació d'Instal·lacions d'enllaç connectades a la xarxa de distribució. Consumidors de Baixa Tensió - actualització de febrer de 2023 

 

  • Fotografies de suport a la Guia d'Interpretació de la NRZ002: Especificacions Particulars per a Instal·lacions de Distribució en Baixa Tensió de Un <=1000V

 

Us recordem que a la web de de E-Distribución teniu disponibles totes les especificacions particulars, llistats de materials homologats i normes de materials de referència. Consulteu-los aquí.

Font: E-Distribución