II Congrés Tècnic Nacional de Protecció Contra Incendis

II Congrés Tècnic Nacional de Protecció Contra Incendis

Del 28 al 30 de setembre tindrà lloc el II Congrés Tècnic Nacional de Protecció Contra Incendis, que es durà a terme en el Pavelló de Convencions Madrid Destí, en el Recinte Firal de la Casa de Camp.

 

Amb la participació de COGITI, hem de sumar la d'altres associacions a escala nacional com AERME (Associació Espanyola d'Empreses Instal·ladores i Mantenidores d'Equips i Sistemes Contra Incendis), AES (Associació Espanyola d'Empreses de Seguretat), APICI (Associació Professional d'Enginyeria de Protecció Contra Incendis), APTB (Associació Professional de Tècnics de Bombers), CGATE (Consell General de Col·legis Oficials d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics), CONAIF (Confederació Nacional d'Associacions d'Empreses Instal·ladores i Mantenidores d'Energia i Fluids), FEDAOC (Federació Espanyola de. Associacions d'Organismes de Control) i Fundació Foc, la qual cosa garanteix una perspectiva transversal que augura una gran repercussió i una important afluència de visitants interessats en temes relacionats amb la Protecció i Prevenció d'Incendis. 

Formulari d'inscripció

 

Programa complet de l'esdeveniment