Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

El passat 20 de gener va sortit publicada al BOE la Llei 10/2022, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 5/2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, en relació amb el fons de transició nuclear, i de creació de l'òrgan de govern del fons.


Llei 10_2022 modifica Llei 5_2020 mesures fiscals, financeres, administratives i sector públic, creació impost sobre instal incideixen medi ambient, fons transició nuclear.pdf

Tags: boe