Participació pública: Manual de Procediment d'inspecció de les estacions ITV i Manual de reformes de vehicles - Revisió 7a (correcció 1a)

Participació pública: Manual de Procediment d'inspecció de les estacions ITV i Manual de reformes de vehicles - Revisió 7a (correcció 1a)


El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo té oberts els procesoso de participació pública:


Manual de Procediment d'inspecció de les estacions ITV v 7.7.0

El Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, regula, en l'article 8, el manual de procediment d'inspecció de les estacions ITV, que detallarà els mètodes d'inspecció establerts en l'annex I, de manera que constitueixin un veritable procediment harmonitzat d'inspecció en tot el territori nacional.

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme elabora aquest procediment de manera conjunta amb les Comunitats Autònomes i amb les principals associacions del sector. En aquesta revisió del manual s'introdueixen canvis derivats de la inclusió del sistema d'anomenada emergència (eCall) com a part dels elements a inspeccionar, així com la informació detallada sobre la recopilació de dades de consum de combustible o energia dels vehicles, registrats pels dispositius de control de consum de combustible i/o energia a bord (OBFCM).


El termini per a la presentació d'al·legacions és fins al 17 de febrer de 2023.


Consulteu el document i accediu a més informació aquí


Manual de reformes de vehicles - Revisió 7a (correcció 1a)

El document inclou els codis de reformes que es pretén modificar respecte a la Revisió 7a, actualment en vigor i publicada a la web del Ministeri. Les modificacions es ressalten en vermell.


El termini per a la presentació d'al·legacions és fins al 14 de febrer de 2023.


Consulteu el document i accediu a més informació aquí