Programa Consolida't de suport als treballadors autònoms

Programa Consolida't de suport als treballadors autònoms

El Col·legi d'Economistes de Catalunya promou amb el suport de la Generalitat de Catalunya un projecte del PROGRAMA CONSOLIDA'T de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

Aquest PROGRAMA és gratuït i ofereix als treballadors autònoms un itinerari personalitzat que inclou accions d'assessorament i de formació en aspectes clau de la gestió empresarial per afavorir la consolidació de les seves activitats. Està obert a persones autònomes de les quatre demarcacions territorials de Catalunya, que seran assessorades per quatre persones expertes (una a cada demarcació).

Aquest programa es desenvoluparà entre els mesos de febrer/març a novembre de 2023.

Va dirigit a 

  • A treballadors i treballadores autònoms pròpiament dits.
  • A treballadors i treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE).
  • A treballadors i treballadores autònoms societaris sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada (amb menys de 4 persones contractades i una facturació inferior a 500.000€).
  • A treballadors i treballadores autònoms que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte empresarial.
  • A treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
  • També poden participar-hi els treballadors i treballadores autònoms que hagin participat en anteriors edicions del programa Consolida't (nombre limitat a un 15% del total).
Més informació i inscripcions

Font: Col.Economistes