Publicat nou model de memòria del RITE

Publicat nou model de memòria del RITE

El Canal Empresa de la Generalitat ha penjat "Memòria Tècnica de la Instal·lació Tèrmica en Edificis per a una potència 5 ≤ P ≤ 70 kW", nou model de memòria del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE).

Aquest model serveix per a sol·licitar els nou ajuts instal·lacions renovables tèrmiques

La convocatòria parteix de les bases que va elaborar al Reial Decret 477/2021 (programa d'incentius 6).

 

Font: Gencat