Qualitat de l'aire i episodis d'alta contaminació

Qualitat de l'aire i episodis d'alta contaminació

Reial decret 34/2023, de 24 de gener, pel qual es modifiquen el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire; el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat mitjançant el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre; i el Reial decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en matèria de residus


El text legislatiu està emmarcat en la protecció i vigilància de la qualitat de l'aire que realitza el Ministeri per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic (MITECO) i que es complementa amb iniciatives llançades anteriorment com el Pla de Salut i Medi ambient o l'Índex de Qualitat de l'Aire.


L'objectiu principal d'aquest Reial decret és protegir la salut pública enfront d'una mala qualitat de l'aire i evitar pics de contaminació. Per a això, estableix un marc d'actuació comuna per a les diferents administracions públiques en el qual s'estableixen nous llindars  i estableix actuacions homogènies per a totes les administracions, en cas d'episodis d'alta contaminació.Modificació del Reglament d'emissions industrials

El Reial decret modifica el reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002 de prevenció i control integrats de la contaminació per a aconseguir l'adequada difusió de les resolucions administratives de les autoritzacions ambientals integrades, fomentant així l'eficaç coneixement per part del públic.

Es modifica el termini del procediment de revisió de les autoritzacions ambientals integrades en coherència amb el termini de concessió i el termini del procediment simplificat de modificació substancial establerts d'acord amb el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

Garanties financeres en matèria de reidus

El Reial decret 208/2022 sobre garanties financeres en matèria de residus va desenvolupar el règim jurídic a tenir en compte per a aplicar les garanties financeres exigides per la normativa que regula la gestió de residus.

En haver sorgit dubtes sobre l'aplicació concreta del seu article 3.3, respecte de la determinació de la garantia financera que correspon als gestors de residus, en l'àmbit de la responsabilitat ambiental, s'ha procedit a la seva clarificació. Addicionalment s'han revisat els criteris per a per a determinar l'import de la fiança per a unes certes instal·lacions de tractament i emmagatzematge de residus, i per als gestors de residus de construcció i demolició i d'escòries siderúrgiques.


Consulteu-lo aquí