Regulació de la ITV - modificació del Reial Decret 920/2017

Regulació de la ITV - modificació del Reial Decret 920/2017

Reial decret 750/2022, de 13 de setembre, pel qual es modifiquen l'article 3 i l'annex I del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.


La norma modifica l'Article 3 i l'Annex I del Reial Decret 920/2017, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles. 

El paràgraf de l'article 3 modificat es refereix a les definicions de categories de vehicles establertes segons la normativa europea d'aplicació, que s'actualitzen com a conseqüència del seu canvi en l'ordenament comunitari. També s'inclouen els "eCall" en la llista dels elements objecte d'inspecció, els mètodes, les causes de rebuig i la valoració de les deficiències.

D'altra banda, s'incrementa el termini de validesa de la pròxima inspecció d'aquells vehicles afectats per l'Ordre SND/413/2020, excepcionalment i per una única vegada, en el mateix nombre de dies que se'ls hagués minorat en aplicació de l'apartat segon de l'ordre, a conseqüència de la situació creada per les Sentències 1237/2021, de 18 d'octubre de 2021, 1243/2021, 1244/2021 i 1246/2021, de 19 d'octubre de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem.

L'ampliació d'aquest termini serà aplicada en la següent inspecció al fet que se sotmeti el vehicle a partir de la data d'entrada en vigor del Reial Decret.

Així doncs, una vegada realitzada aquesta inspecció tècnica, s'obtindrà el termini de validesa, sumant els dies en què aquest termini s'hagués minorat al termini de validesa que li correspon segons estableix l'article 6 del Reial decret 920/2017.


Entrada en vigor: 27/09/2022


Consulteu-lo aquí


Les modificacions introduïdes al RD 920/2017 per la norma s'han recollit també al Codi Electrònic "Reglamentació de Vehicles", modificat amb data de 14 de setembre de 2022.