S'obre la convocatòria del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

S'obre la convocatòria del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

En data 17 de maig de 2022, ha estat publicada en el DOGC la disposició següent:

Resolució EMT/1435/2022, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. Consulta la convocatòria

Les bases dels ajuts varen ser publicades al DOGC de l'11 de maig de 2022 mitjançant la Resolució EMT/1350/2022, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.