V Congrés d'Acústica de Catalunya - ACUSTICAT 2024

V Congrés d'Acústica de Catalunya - ACUSTICAT 2024

Orientat a les solucions tecnológiques, intangibles i socials. Multitemàtic i multisectorial. Convida a la reflexió i/o debat de resptes  i dilemes, aquest any es farà a Manresa els dies 24 i 25 d'abril de  2024, amb un segjit de  xerrades i ponències centrades en els diferents àmbits relacionats amb la contaminació acústica, l’acústica en l’edificació y altres àmbits com: I&D, sensibilització i comunicació, passatges sonors, etc.

Programa

Inscripcions

 

Font: Cetim