Artec Enginyeria SLP

DADES DE LA SOCIETAT

Número de registre: 900005
Data registre: 16/12/2008
NIF: B17711177
Domicili: Pg. Migdia, 25
Codi Postal: 17200
Població: Palafrugell
Telèfon: 972303517
Data escriptura: 12/06/2008
Durada: Indefinida
Objecte social: Enginyer Tècnic Industrial

SOCIS

Cognoms, Nom: Oliveras Julià, Joan
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 11760

Cognoms, Nom: Castelló Miró, Gabriel
Col·legi Professional: Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Número de Col·legiat: 12089

ADMINISTRADORS

Cognoms, Nom: Oliveras Julià, Joan
Soci Professional: Si