Política Social ENGINYERSGI

Per l'obtenció de qualsevol ajuda cal estar al corrent de les obligacions col·legials 

 

 

Ajudes quota col·legial

Recent titulats

  • 50% de descompte als col·legiats  que acreditin un màxim de dos anys des que van obtenir la titulació.
  • Quota de jubilat: Reducció de la quota col·legial. Consultar a tarifes de serveis la ímport reduït.  En cas de jubilació parcial es pagarà el % de quota bàsica segons el % d’activitat amb un mínim establert a les tarifes col·legials.

 

Col·legiat/da a l’estranger

Caldrà demostrar anualment aquesta condició, aportant rebut de llum, telèfon, pagament del lloguer o qualsevol document que acrediti viure durant l’any en curs a l’estranger.

Si es fa ús dels serveis del Col·legi, s’abonarà la quota col·legial corresponent i si es visa/registra, s’abonarà la corresponent quota de lliure exercent.

Si no s’utilitza els serveis del EnginyersGI, la quota és gratuïta, però no es disposa de la cobertura d’accidents bàsica de Mupiti ni de la cobertura bàsica de R.C.P.

 

Persones aturades

Gratuït mentre estiguin a l’atur (requisit essencial antiguitat mínima d’un any al Col·legi i acreditació periòdica del manteniment d’aquesta situació)

 

Ajudes  per formació i esdeveniments

El servei d’ajudes per assistència a esdeveniments professionals es basa en dos principis:

  1. Donar suport al col·legiat en formació continua
  2. Donar suport en la millora de la tecnologia i de l’innovació en el desenvolupament del producte.

El Col·legi es compromet a:

Establir ajudes i incentius per a l’assistència a Fires, Congressos, Jornades tècniques i altres esdeveniments professionals.

  • Es proposa una dotació pressupostaria anual per ajudes, caldrà consultar el pressupost que s’hagi aprovat.
  • Visita a Fires i Congressos: Subvenció d’un 30 % del viatge i hostalatge amb un màxim per esdeveniment de 150 € i un límit anual per col·legiat de 300 €. Aquesta ajuda s’adjudicarà sempre i quan l’esdeveniment sigui de caire tècnic i el col·legiat es comprometés a redactar una ressenya o article d’opinió sobre la fira o congrés visitat, perquè el Col·legi ho pugui publicar i inoformar a la resta de persones col·legiades. ha de ser d’una extensió d’una pàgina. Es farà efectiu després de la publicació. 
  • En el cas de jornades tècniques i altres manifestacions professionals la subvenció serà de 100 € per esdeveniment amb un màxim per col·legiat/da de 200 €/anuals.  Si la formació ha estat d’un Màster i/o Postgrau , es pot sol·licitar l’ajuda dels 200€ de cop.

Aquesta ajuda s’adjudicarà sempre i quan estigui relacionada amb la professió. A la sol·licitud de l’ajuda s’haurà de presentar la butlleta d’inscripció, el pagament i certificat/diploma d’estudis finalitzats.

 

El Col·legiat es compromet a:

  • El col·legiat/da es compromet a presentar tots els tiquets , l’entrada de la Fira, i/o el document acreditatiu del pagament d’un curs.
  • El Col·legiat/da és compromet a redactar un article per publicar-ho al butlletí (no es concedirà cap beca fins l’entrega de l’article).

Col·legiats aturats

Aquelles persones col·legiades que acreditin que es troben a l’atur, pagaran un 15 % màxim del cost la formació que sigui íntegrament i exclusivament organitzada per ENGINYERS.GI

Per gaudir d’aquests ajudes cal un mínim d’un any de col·legiació