Concurs de Nadales

BASES DEL CONCURS DE NADALES

Us animem a que la vostra mainada participi en el 15è. Concurs de Nadales d'ENGINYERS GI, a continuació, us adjuntem les bases del concurs:

Bases del concurs:

1. Podran participar en aquest concurs els fills, les filles, els néts, les nétes, els nebots i les nebodes de les persones col·legiades que tinguin entre 3 i 13 anys, repartits en tres categories:

  • Categoria A- de 3 a 6 anys
  • Categoria B- de 7 a 10 anys
  • Categoria- d'11 a 13 anys

2. El tema serà de lliure elecció, havent de recollir l'esperit nadalenc així com algun element destacat sobre l'àmbit de l'enginyeria industrial. La imatge ha de ser original i inèdita.

3. El format serà rectangular, mides A4.

4. Aquest any la realització de les nadales es podran escollir en dues opcions:

  • Opció 1: Fer les nadales a les nostres instal·lacions el mateix dia que faran cagar el Tió (dia 22/12/2022 de les 10:30 h. fins les 12:30h.)  
  • Opció 2: Es podran enviar en format PDF per correu electrònic a cetig@cetig.cat abans del proper dia 22 de desembre de 2023, indicant les següents dades: nom i cognoms de l'infant, edat, telèfon de contacte i nom i número de col·legiació del pare, mare o familiar.

5. Es pot realitzar en blanc i negre o en color, fent servir qualsevol tècnica gràfica manual (no informàtica): dibuix, pintura, retolació ...

6. Les obres premiades seran propietat del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona. Aquesta propietat inclou tots els drets inherents a la seva lliure reproducció i difusió en els mitjans publicitaris que es cregui convenient segons la Llei de la Propietat Intel·lectual.

7. El primer infant classificat de cada categoria rebrà un premi consistent en un lot de material de treballs manuals.

8. Les imatges presentades poden ser exposades al Col·legi.

9. La presentació de l'obra (nadala) implica necessàriament l'acceptació d'aquestes bases.

10. El jurat estarà format pels membres de la Comissió social i cultural.

Organitza: Comissió Social i Cultural d'ENGINYERSGI

 

 

Consulta aquí els guanyadors